Kā veicināt bērnā prieku lasīt grāmatas

Lasītprasme un lasīšanas ieradumi, kas veidojas bērnībā, ir ļoti nozīmīgi katra cilvēka personības attīstībā un sekmīgai izglītības gaitai. Diemžēl pēdējos gados aizvien vairāk bērnu uzskata lasīšanu par garlaicīgu nodarbi un labprātāk velta brīvo laiku televīzijas skatīšanai, datorspēlēm un citām izklaidēm. Kā vecākiem un pedagogiem mēs varam mainīt šo tendenci un radīt bērnos lasīšanas prieku?

Pirmkārt, pašiem pieaugušajiem ir jārāda piemērs, lasot dažāda žanra grāmatas, abonējot žurnālus un avīzes. Ja vecāki nelasa vai lasa ļoti maz, grūti prasīt no bērna entuziasmu par šo nodarbi. Regulāras ģimenes diskusijas par izlasīto ir lielisks veids, kā veicināt lasītprieku visiem ģimenes locekļiem. Vecāki var stāstīt par savām mīļākajām grāmatām bērnībā un jaunībā. Savukārt bērns var dalīties savos atklājumos interesantajās grāmatu pasaulēs.

Otrkārt, vecākiem kopā ar bērnu jāizveido mājās patīkama lasīšanas vide un rituali, kas veicinātu regulāru grāmatu lasīšanu, piemēram, ērta sēdvieta ar labu apgaismojumu, nakts lampiņa pie gultas. Sāciet ar 10-15 minūtēm dienā, pamazām palielinot laiku. Dažādojiet – lasiet paši, lasiet priekšā, klausieties audio grāmatas. Vecāki var apbalvot bērnu par izlasītajām grāmatām, sekojot līdzi viņa progresam.

Treškārt, lepojieties ar bērna lasīšanas sasniegumiem – uzslavējiet par katru pabeigto grāmatu, pajautājiet viņa viedokli par izlasīto un padziļināti iepazīstiet tēlus un notikumus. Uzdāviniet bērna interesēm un vecumam atbilstošas grāmatas. Ja ir grūti izvēlēties, konsultējieties ar skolas vai publiskās bibliotēkas darbiniekiem – viņiem noteikti ir labas rekomendācijas.

Ceturtkārt, līdzās mācību grāmatām allaž piedāvājiet bērnam kvalitatīvu un aizraujošu daiļliteratūru, kas veicinātu lasītprieku ilgtermiņā. Mūsdienās pieejams plašs klāsts latviešu un pasaules bērnu literatūras – gan klasika, gan mūsdienu autoru darbi. Rūpīgi izvērtējiet grāmatu saturu un attēlus, lai tie atbilstu jūsu ģimenes vērtībām un audzināšanas principiem.

Kopumā bērnībā radītais prieks lasīt brīvprātīgi saglabāsies visu mūžu. Savukārt uzspiesta un pienākuma pilna lasīšana var radīt negatīvas asociācijas un pat antipātiju pret grāmatām. Tāpēc vecāku un skolotāju uzdevums ir atrast veidus, kā veidot bērnos lasītprieku ilgtermiņā.

Ceru, šie praktiskie ieteikumi palīdzēs jums veicināt aizrautību ar lasīšanu jūsu ģimenē vai klasē!